Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS)

 

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta  
  
Tilikauden tulos6 629-15 469
  
Oikaisut tilikauden tulokseen  
Suunnitelman mukaiset poistot7 8987 139
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot-30 301-6
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot-711 233
Rahoitustuotot ja -kulut1 164260
Tuloverot-175187
Muut ei-rahamääräiset erät442105
  
Käyttöpääoman muutos245-2 424
  
Maksetut korot-1 155-714
Saadut osingot00
Saadut korot7851 017
Muut rahoituserät-374-312
Maksetut välittömät verot0-187
Liiketoiminnan rahavirta-14 913-9 170
  
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-9 876-11 550
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot*29 6470
Ostetut konserniyhtiöt0133
Lainojen takaisinmaksut07 141
Lyhytaikaisten lainojen muutos2 016-1 208
Investointien rahavirta21 786-5 484
  
Rahavirta ennen rahoitusta6 873-14 654
  
Rahoituksen rahavirta  
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -1 996-27 998
Lyhytaikaisten saamisten/velkojen nettomuutos-1 3371 435
Lainojen nostot9 92330 000
Rahoituksen rahavirta6 5903 437
  
Rahavarojen muutos13 464-11 217
  
Rahavarat tilikauden alussa14 26625 483
Rahavarat tilikauden lopussa27 73014 266

*Sisältää vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä myytyihin liiketoimintoihin suoraan liittyvät luovutustulot ja maksut. 

Powered by Socool CMS.