Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

 Tuhatta euroa

Liitetieto1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
LIIKEVAIHTO274 87482 909
   
Liiketoiminnan muut tuotot331 8510
   
Materiaalit ja palvelut4-13 111-12 762
Henkilöstökulut5-29 640-33 508
Poistot ja arvonalentumiset6-7 898-7 139
Liiketoiminnan muut kulut7-48 526-43 328
Liiketulos 7 549-13 827
   
Rahoitustuotot81 4951 818
Rahoituskulut8-2 589-3 273
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista12-4 9940
Tulos ennen veroja 1 460-15 282
   
Tuloverot90-187
TILIKAUDEN TULOS 1 460-15 469

Tilikaudella 2018 Basware Oy yhtenäisti myynnin tuloutusperiaatteita yhteensopiviksi konsernin kanssa huomioiden Suomen kirjanpitosäännökset. Tuloutusperiaatteiden muutoksista johtuen 2018 ja 2017 luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tuloutusperiaatteiden muutosten vaikutukset liikevaihtoon ja taseen lukuihin käsitellään liitetiedossa 2 ja vaikutukset omaan pääomaan liitetiedossa 15.

Powered by Socool CMS.