Konsernitase (IFRS)

 Tuhatta euroa

Liitetieto31.12.201831.12.2017 01.01.2017
  

Oikaistu

Oikaistu

VARAT    
    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet1045 09749 03947 325
Liikearvo378 93991 96196 811
Aineelliset hyödykkeet117921 2911 585
Osuus investoinneista yhteisyritykseen1301531 201
Pitkäaikaiset rahoitusvarat14383838
Myyntisaamiset ja muut saamiset154 0553 6172 588
Sopimusvarat21 0522 4502 474
Laskennalliset verosaamiset87 81010 3628 403
Pitkäaikaiset varat 137 784158 910160 425
    
Lyhytaikaiset varat    
Myyntisaamiset 1524 99224 53424 638
Muut saamiset 159 2896 8806 243
Sopimusvarat22 2983 4462 964
Tuloverosaamiset8579358126
Rahavarat1640 74720 68335 755
Lyhytaikaiset varat 77 90555 90069 726
    
VARAT YHTEENSÄ 215 688214 811230 150

 

 Tuhatta euroa

Liitetieto31.12.201831.12.201701.01.2017
  OikaistuOikaistu
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
    
Oma pääoma    
Osakepääoma193 5283 5283 528
Ylikurssirahasto191 1871 1871 187
Omat osakkeet19-638-841-1 043
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto19110 928111 132111 333
Muut rahastot19832592540
Muuntoerot19-10 131-11 229-4 776
Kertyneet voittovarat195 0428 92019 687
Oma pääoma 110 749113 289130 456
    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat84 6604 5694 904
Korollinen vieras pääoma2240 11747 28636 732
Koroton vieras pääoma201001 6931 555
Sopimusvelat22 4582 3744 979
Etuuspohjaistenjärjestelyiden velat17327434506
Pitkäaikaiset velat 47 66256 35748 676
    
Lyhytaikaiset velat    
Korollinen vieras pääoma2217 0891 99610 503
Ostovelat ja muut velat2028 04031 40923 822
Sopimusvelat211 85210 65610 984
Tuloverovelat898177637
Lyhytaikaiset varaukset211989285 072
Lyhytaikaiset velat 57 27745 16551 018
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 215 688214 811230 150

 

Powered by Socool CMS.