Osake ja osakkeenomistajat

Osake

Baswaren osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaupankäyntitunnus on BAS1V. Basware osake on ollut kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) 29.2.2000 alkaen. Osakkeen listautumishinta oli 5,70 euroa.    

Vuoden 2018 lopussa Baswaren liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli 14 401 936 kappaletta (14 401 936 kpl). Niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,30 euroa osakkeelta. Yksi osake vastaa yhtä ääntä yhtiökokouksessa ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset oikeudet osinkoon.

Osakepääoma ja kaupankäynti osakkeella

Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 528 368,70 euroa (3 528 368,70 euroa).        

Vuonna 2018 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 47,60 euroa (47,50 euroa), alin 19,75 euroa (31,96 euroa) ja päätöskurssi 39,50 euroa (47,50 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 34,00 euroa (38,84 euroa).            

Osakkeita vaihdettiin vuoden aikana 3 005 479 kappaletta (1 681 791), mikä vastaa 20,9 prosenttia (11,7 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2018 oli 567 633 802 euroa (682 085 892 euroa).

Yhtiöllä on hallussaan 31 460 kappaletta (42 233 kappaletta) Basware Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 0,2 prosenttia (0,3 %) yhtiön kaikista osakkeista.

Kannustinjärjestelmät

Lisätietoja osakepohjaisista palkitsemisjärjestelmistä yhtiön sijoittajasivuilta ja Palkitsemisraportista.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 11 508 (11 682) osakkeenomistajaa 10 hallintarekisteriä mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 52,2 prosenttia (46,7 %) kokonaisosakemäärästä.

Omistusjakauma suuruusluokittain 31.12.2018

Omistajia, kplOmistajia, %Osakkeita, kplOsakkeita, %
1-1009 58183232 6871,6
101-10001 72815462 7953,2
1001-100001581,4407 1072,8
10001-100000240,2982 5536,8
100001-170,112 316 79485,5
Yhteensä11 50810014 401 936100

 

Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2018

Omistajia kplOmistajia, %Osakkeita, kplOsakkeita, %
Yritykset3923,4451 3053,1
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset400,38 853 16261,5
Julkisyhteisöt70,11 257 6118,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt320,362 0050,4
Kotitaloudet10 977953 707 04725,7
Ulkomaat600,570 8060,5
Yhteensä11 50810014 401 936100
Joista hallintarekisteröityjä100,17 524 13652,2

 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2018

Osakkeita, kplOsakkeita, %
1. Sihvo Ilkka Juhani885 3006,1
2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 591 9214,1
3. Vaajoensuu Hannu575 8574
Vaajoensuu Hannu309 3572,1
Havacment Oy266 5001,9
4. OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto 533 3293,7
5. Eräkangas Kirsi Maria434 8763
6. Perttunen, Sakari384 3752,7
7. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas367 3922,6
8. Valtion Eläkerahasto256 0001,8
9. Pöllänen Antti201 1791,4
10. Eräkangas Lotta191 4001,3
11. Swiss Life Luxembourg Sa186 5611,3
12. Perttunen, Meimi145 1071
13. OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto103 8290,7
14. Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Yhteisöosake100 0000,7
15. Vaajoensuu Petra83 8000,6
16. Vaajoensuu, Matias83 8000,6
17. Vaajoensuu Sara83 7000,6
18. Nordea Pro Suomi -sijoitusrahasto64 7250,4
19. Danske Invest Suomen Pienyhtiöt -sijoitusrahasto60 0000,4
20. Danske Invest Suomen Parhaat -erikoissijoitusrahasto59 0000,4
20 suurinta yhteensä5 968 00841,4
Hallintarekisteröidyt yhteensä7 524 13652,2
Muut omistajat909 7926,3
Yhteensä14 401 936100

 

Johdon omistukset 31.12.2018

Basware Oyj:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2018 yhteensä 949 017 yhtiön osaketta, joka vastaa 6,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. 

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset

Osakkeiden lukumäärä% kaikista osakkeista
Ilkka Sihvo, hallituksen puheenjohtaja885 3006,1
Michael Ingelög, varapuheenjohtaja5 0000
David Bateman00
Daryl Rolley2970
Asko Schrey1 2970
Tuija Soanjärvi2 1490
Hallitus yhteensä894 0436,2
  
Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja16 1350,1
Niclas Rosenlew, talousjohtaja9 4760,1
Klaus Andersen00
Jane Broberg1 7060
Lars Madsen2 8630
Ilari Nurmi12 3820,1
Mikko Pilkama1 8810
Paul Taylor2 8170
Jussi Vasama1 9430
Eric Wilson5 7710
Johtoryhmä yhteensä54 9740,4

 

Powered by Socool CMS.