Tunnusluvut (IFRS)

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa

20182017201620152014
Liikevaihto141 417149 167148 580143 410127 674
Liikevaihdon kasvu, %-5.20 %0.40%*3.60 %12.30 %3.50 %
Orgaaninen kasvu, %5.40 %1.50%*0.30 %  
EBITDA9 217599-5 39411 90211 354
% liikevaihdosta6.50 %0.40 %- 8.30 %8.90 %
Oikaistu EBITDA-4 3643 2942 06312 12111 354
% liikevaihdosta-2.20 %1.40 %8.30 %8.90 %
Liikevoitto-1 471-9 509-13 9464 6764 325
% liikevaihdosta---3.30 %3.40 %
Oikaistu liikevoitto-15 052-6 814-6 4904 8944 325
% liikevaihdosta---3.40 %3.40 %
Tulos ennen veroja-3 526-12 276-16 2563 5634 328
% liikevaihdosta-- 2.50 %3.40 %
Tilikauden tulos-7 077-11 524-14 3183 0832 959
% liikevaihdosta---2.10 %2.30 %
     
Oman pääoman tuotto, %-6.30 %-9.40 %-10.50 %2.20 %2.50 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % ***-0.90 %-5.80 %-6.80 %3.60 %4.40 %
Korollinen vieras pääoma57 20649 28247 2801 6675 000
Likvidit varat40 74720 68335 75533 23828 954
Nettovelkaantumisaste, %14.90 %25.20 %8.70 %-22.40 %-38.60 %
Omavaraisuusaste, %51.30 %52.70 %58.50 %79.10 %82.80 %
Taseen loppusumma215 688214 811227 043178 545168 781
     
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 10 93312 49851 88239 9715 821
% liikevaihdosta7.70 %8.40 %34.90 %27.90 %4.60 %
Yritysostot--36 34125 601-
Investoinnit yhteisyrityksiin--3 0371 957-
     
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot **, ***21 23124 37213 39611 99413 406
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, aktivoidut8 8629 87910 8788 7544 274
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä30 09334 25124 27420 74817 680
% liikevaihdosta21.30 %23.00 %16.30 %14.50 %13.80 %
     
Poistot10 68810 1088 5527 2267 029
Muut taseeseen aktivoidut menot2 0712 6201 6253 6581 547
     
Henkilöstökulut93 63799 083104 60085 72677 779
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana1 6761 8381 8111 5911 466
Henkilöstö kauden lopussa1 4121 8291 8891 6481 493
Henkilöstön muutos, %-22.80 %-3.20 %14.60 %10.40 %1.40 %

* Perustuen IFRS 15:n mukaan oikaistuun liikevaihtoon vuodelta 2017 ja vuoden 2016 raportoituun liikevaihtoon 

** T&K kulut ilman poistoja

*** Tilikaudella 2018 yhtiö otti käyttöön toimintokohtaisen tuloslaskelman, joka esittää yhtiön myytyjä suoritteita vastaavat kulut ja liiketoiminnan kulut toimintokohtaisesti. Tutkimus- ja tuotekehityskulujen määritelmää on samalla muutettu ja vuoden 2017 luku päivitetty.

Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut

Tuhatta euroa

20182017201620152014
Osakekohtainen tulos, laimentamaton-0.49-0.8-10.220.22
Osakekohtainen tulos, laimennettu-0.49-0.8-10.220.22
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton-1.44-0.61-0.480.230.22
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu-1.44-0.61-0.480.230.22
Oma pääoma/osake7.717.899.269.979.88
Osinko/osake0*0000.1
Osinko/tulos, %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %45.10 %
Efektiivinen osinkotuotto, %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.20 %
Hinta/voitto-suhde (P/E)-80.2-59.56-36.24171.31184.31
     
Osakeantioikaistu tilikauden     
alin kurssi19.7531.9630.4831.823.5
ylin kurssi47.647.540.947.842.21
keskikurssi3438.8436.2239.235.65
päätöskurssi39.547.536.337.3241.05
     
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa567633802682 085 892520 662 298530 736 266577 640 124
     
Vaihdettujen osakkeiden osakeanti oikaistu lukumäärä30054791 681 7911 931 5253 156 8264 792 273
% keskimääräisestä osakemäärästä20.92 %11.70 %13.51 %22.30 %36.10 %
     
Osakkeiden lukumäärä**     
- kauden lopussa1437047614 359 70314 343 31414 152 77014 146 426
- keskimäärin kauden aikana1436782914 357 34314 293 75414 150 95413 286 327
- keskimäärin kauden aikana, laimennettu1446117514 406 67414 313 44214 173 16713 297 962

*) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

**) Ilman omia osakkeita

Powered by Socool CMS.