Vuosi 2018

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Baswarelaiset

Noin 1 400 työntekijää 14 maassa ovat Baswaren menestyksen kulmakivi. Henkilöstön sitouttaminen ja osaamisen kehittäminen ovat Baswarelle ensisijaisen tärkeitä. 

Basware arvostaa ja palkitsee henkilöstöään sekä kannustaa ylläpitämään ystävällistä ja tuotteliasta työilmapiiriä. Vuonna 2018 Basware keskittyi parantamaan henkilöstön sitouttamista, tuloslähtöistä kulttuuria ja urakehitystä.

Basware järjestää vuosittain YourVoice-henkilöstökyselyn ja ryhtyy tulosten edellyttämiin toimiin. Vuonna 2018 kyselyn vastausprosentti oli 90, ja tulokset paranivat edellisvuodesta monilla osa-alueilla näkyvästä yrityskulttuurista johtajuuteen. Henkilöstön sitoutumista mitattiin suosittelua, motivaatiota, ammattiylpeyttä ja sitoutuneisuutta koskevilla kysymyksillä. Esimerkiksi 72 prosenttia Baswaren työntekijöistä suosittelisi ystävilleen Baswarea työpaikkana.

Baswarelaiset toteuttavat neljää ydinarvoamme: ”Lead the way”, ”Drive customer success”, ”Strive for Excellence” ja ”Inspire and be inspired”. Vuosittaisessa kyselyssä keskimäärin noin 90 prosenttia henkilöstöstä vastasi arvojamme koskeviin väittämiin joko positiivisesti tai neutraalisti. Tulosten mukaan Baswaren parhaiten toteuttama arvo on ”Lead the way”. Tähän päästiin pyrkimällä jatkuvaan parantamiseen ja varmistamalla, että lähiesimiehillä on hyvät johtajuustaidot.

Vuonna 2018 Basware kehitti tuloslähtöistä kulttuuriaan lisäämällä vertaispalautteen osaksi työntekijöiden kehityskeskusteluja, järjestämällä työsuoritusta ja palautetta käsittelevän webinaarin sekä kannustamalla työntekijöitä tunnistamaan erinomaisia työsuorituksia ja tuomaan ne esille sisäisissä viestintäkanavissa.

Basware käynnisti uratyöpajaohjelman antaakseen työntekijöille mahdollisuuden keskustella ja saada palautetta urasuunnitelmistaan ja ‑kehityksestään. Työpajoja järjestettiin kaikissa Baswaren toimipisteissä 14 eri maassa, ja osallistujat antoivat niistä erittäin positiivista palautetta. Työpajojen keskustelut auttoivat työntekijöitä määrittämään seuraavat vaiheet urakehityspolullaan ja tunnistamaan kehityskohteita, joiden kautta he voivat saavuttaa uratavoitteensa.

Lisäksi Basware tarjosi henkilöstölle kehittymismahdollisuuksia järjestämällä globaaleja koulutuksia johtajuudesta, projektien hallinnasta ja edistämisestä, asiantuntijataidoista, valmennuksesta ja viestinnästä.

Lue lisää: Uramahdollisuudet

Seuraava: Vastuullisuus ›

Powered by Socool CMS.