Vuosi 2018

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Strategia

Baswaren visio on tarjota parhaat verkottuneet osto-, laskutus- ja maksuratkaisut.

Vuonna 2018 Basware eteni isoin askelin kohti puhtaasti pilvipohjaista yhtiötä. Basware myi kaksi ydinliiketoimintoihin kuulumatonta, ei-pilvipohjaista toimintoa ja sai päätökseen skannauspalvelujen ulkoistamisen Xeroxille. Siirtyminen toiminnalliseen organisaatioon kesäkuussa 2018 ja erillisen kumppanuustoiminnon perustaminen yksinkertaistivat toimintatapoja. Muutokset rakentavat hyvän perustan, jonka ansiosta yhtiö voi keskittyä cloud-kasvun vauhdittamiseen.

Strategiset painopistealueet


Olemme kiistaton markkinajohtaja

Painopisteet:
 • Uusasiakashankinnat
 • Asiakaslaajennukset 
 • Asiakkaiden siirtyminen cloud-ratkaisuihin
 • Kumppanuudet 
Merkittävimmät saavutukset vuonna 2018: 

Yksinkertaistamme globaalia kaupankäyntiä

Painopisteet:
 • Innovatiivisten hankinnasta maksuun ‑ratkaisujen jatkuva kehittäminen
 • Avoimen verkoston hyödyn maksimointi
 • Maailmanluokan asiakaskokemus
Merkittävimmät saavutukset vuonna 2018: 

Tarjoamme odotukset ylittävää asiakasarvoa

Painopisteet:
 • Panostamme asiakkaiden menestykseen
 • Autamme asiakkaita liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa
 • Globaali ja skaalautuva asiakaspalvelu
Merkittävimmät saavutukset vuonna 2018: 
 • Optimoitua asiakaspalvelua ServiceNow-portaalilla
 • Baswaren asiakkaiden sitouttamismalli otettiin käyttöön suurimmissa asiakkuuksissa
 • Asiakassuhteiden syventämiselle luotiin vankka perusta

Kasvun kiihdyttäminen keskiössä

Baswaren kasvuvisiona on tulla liikevaihdoltaan miljardin euron yritykseksi. Megatrendit, kuten digitalisaatio, automaatio ja tekoäly, kasvattavat hankinnasta maksuun ‑ratkaisujen kysyntää. 

Baswaren pilveen perustuva liiketoimintamalli on erittäin skaalautuva. Liikevaihdon kasvu ei vaadi vastaavaa kasvua myynnin kustannuksissa, mikä parantaa käyttökatetta jatkossa. Toimintaperiaatteidensa mukaisesti yhtiö siirtää jatkuvasti panostusten painopistettä yhä tuottavammille osa-alueille.

Baswaren keskipitkän aikavälin tavoitteena on kiihdyttää vuotuinen orgaaninen cloud-kasvu yli 20 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä. Cloud-liikevaihdon kasvua haetaan neljästä lähteestä: uusasiakashankinnasta, asiakaslaajennuksista, asiakkaiden siirtymisestä cloud-ratkaisuihin ja kumppanuuksista:

 • Tärkeimpiä kasvumarkkinoita ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska, missä nähdään suurimmat mahdollisuudet saada uusia asiakkaita.
 • Baswarella on noin 200 loistavaa cloud-avainasiakasta, joiden vuotuinen jatkuva cloud-liikevaihto on keskimäärin 200 tuhatta euroa. Panostamalla asiakkuushallintaan, asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen yhtiö voi merkittävästi kasvattaa avainasiakkaiden keskimääräistä liikevaihtoa.
 • Basware keskittyy aktiivisesti tuomaan suurimpia on-premise-asiakkaitaan cloud-ratkaisujensa käyttäjiksi. Siirtymällä cloud-palveluihin asiakkaat saavat nykyaikaisemman, käyttökelpoisemman ja aina ajan tasalla olevan ratkaisun, jonka ansiosta asiakkuudesta saatava liikevaihto tyypillisesti yli kaksinkertaistuu.
 • Basware on aiemmin keskittynyt enemmän suora- kuin kumppanimyyntiin, mutta perustamalla erillisen kumppanustoiminnon yhtiö pyrkii kasvattamaan kumppaneilta tulevan cloud-liikevaihdon osuuden 20 prosenttiin pitkällä aikavälillä.

Seuraava: Ratkaisut ja palvelut ›

Powered by Socool CMS.